( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010228712{main}( ).../index.php:0
20.15321947872JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.15771992232JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.16112060888JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.16112078208require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.17122204624JController->execute( ).../k2.php:52
70.17132205272K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17412264144JController->display( ).../item.php:60
90.17552293496K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.20222504376K2ModelItem->execPlugins( ).../view.html.php:51

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010228712{main}( ).../index.php:0
20.15321947872JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.15771992232JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.16112060888JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.16112078208require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.17122204624JController->execute( ).../k2.php:52
70.17132205272K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17412264144JController->display( ).../item.php:60
90.17552293496K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.22102767752K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.24963069312K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010228712{main}( ).../index.php:0
20.15321947872JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.15771992232JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.16112060888JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.16112078208require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.17122204624JController->execute( ).../k2.php:52
70.17132205272K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17412264144JController->display( ).../item.php:60
90.17552293496K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.22102767752K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.26263101472K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010228712{main}( ).../index.php:0
20.15321947872JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.15771992232JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.16112060888JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.16112078208require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.17122204624JController->execute( ).../k2.php:52
70.17132205272K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17412264144JController->display( ).../item.php:60
90.17552293496K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.22102767752K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.27863137288K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010228712{main}( ).../index.php:0
20.15321947872JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.15771992232JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.16112060888JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.16112078208require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.17122204624JController->execute( ).../k2.php:52
70.17132205272K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17412264144JController->display( ).../item.php:60
90.17552293496K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.22102767752K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.30123175160K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0010228712{main}( ).../index.php:0
20.15321947872JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.15771992232JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.16112060888JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.16112078208require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.17122204624JController->execute( ).../k2.php:52
70.17132205272K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17412264144JController->display( ).../item.php:60
90.17552293496K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.22102767752K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.31553183312K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

Đăng ký

Thủ tục nhập học

Các ứng viên phải nộp đủ các thông tin sau trước khi đơn xin nhập học được xử lý:
• 
Đơn xin nhập học đã điền đầy đủ và ký tên.
• 
Bảng điểm của trường trung học hoặc đại học đã hoàn tất.Trường hợp bảng điểm gốc và bằng tốt nghiệp không phải là tiếng Anh,cần phải kèm theo một bản dịch tiếng Anh chứng nhận.
• Bản sao 
có chứng nhận của các chứng chỉ như M6, MCE / SPM,GCE 'A', 'O Level ", SMA, hoặc giấy báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học.
• Hai (2) 
Thư Đề nghị và đánh giá được điền đầy đủ và ký tênbởi hai ngườihợp lệ (giáo viên, mục sư, người bảo hộ, v.v nhưng không có quan hệ gia đình) được gửi qua đường bưu điện kèm theo đơn xin nhập học của người nộp đơn.
• Ba tấm ảnh
kích thước tương đương ảnh trong hộ chiếu được chụp thời gian gần nhất.
• Bản sao hộ chiếu hoặc các tài liệu công dân (
đối với người nước ngoài), hoặc bản saogiấy chứng minh nhân dânhộ khẩu và các giấy tờ chứng minh là công dân Thái Lan (đối với người Thái).
• Giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh (
kết quả thi IELTS hoặc TOEFL).
• 
Mẫu đơn kê khai thông tin tài chính cho những người tự trang trải chi phí học hoặc phụ thuộc vào cha mẹ. Đối với sinh viên có người tài trợ không phải là cha mẹ, người tài trợ phải điền vào một mẫu Tài Trợ Sinh Viên (Student Sponsorship Form).
• Thanh toán 
phí tuyển sinh (không hoàn lại) và lệ phí kiểm tra xếp lớp (300 bạht Thái cho Chương trình Đại học hoặc ESL và 600 bạht Thái cho Chương trình sau Đại Học). Nếu gửi chi phiếu hay hối phiếu ngân hàng, bạn cần gửi 15 đô la Mỹ (USD) tiền phí đến tài khoản của trường Đại học Quốc tếChâu Á-Thái Bình Dương.


Hồ sơ tuyển sinh
Bảng điểm và các văn bản 
tuyển sinh khác trở thành tài sản của trường Đại học và có thể không được trả lại. Bản phô tô (có chứng nhận) có thể chấp nhận được nếu người nộp đơnmuốn giữ lại bản chính. Các hồ sơ tuyển sinh của những người bị từ chối nhập họchoặc đã được chấp nhận nhưng không đăngký sẽ bị hủy sau hai năm.

affiliations

  wallawalla griggslomalinda lasierra um acuca