( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0319228728{main}( ).../index.php:0
20.34481944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.36192027432JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.38352096120JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.38612133912require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.43422851240JController->execute( ).../k2.php:52
70.43422851960K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.45403555184JController->display( ).../item.php:60
90.46874103632K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.60384743464K2ModelItem->execPlugins( ).../view.html.php:51

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0319228728{main}( ).../index.php:0
20.34481944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.36192027432JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.38352096120JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.38612133912require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.43422851240JController->execute( ).../k2.php:52
70.43422851960K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.45403555184JController->display( ).../item.php:60
90.46874103632K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.70945816640K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.80736225640K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0319228728{main}( ).../index.php:0
20.34481944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.36192027432JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.38352096120JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.38612133912require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.43422851240JController->execute( ).../k2.php:52
70.43422851960K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.45403555184JController->display( ).../item.php:60
90.46874103632K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.70945816640K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.83196258920K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0319228728{main}( ).../index.php:0
20.34481944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.36192027432JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.38352096120JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.38612133912require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.43422851240JController->execute( ).../k2.php:52
70.43422851960K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.45403555184JController->display( ).../item.php:60
90.46874103632K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.70945816640K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.84586295832K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0319228728{main}( ).../index.php:0
20.34481944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.36192027432JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.38352096120JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.38612133912require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.43422851240JController->execute( ).../k2.php:52
70.43422851960K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.45403555184JController->display( ).../item.php:60
90.46874103632K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.70945816640K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.87596334688K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0319228728{main}( ).../index.php:0
20.34481944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.36192027432JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.38352096120JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.38612133912require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.43422851240JController->execute( ).../k2.php:52
70.43422851960K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.45403555184JController->display( ).../item.php:60
90.46874103632K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.70945816640K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.89806391784K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

Lịch sử

Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương đại diện cho một hợp nhất của ba tổ chức: Trường Đại Học Hiệp Hội Đông Nam Á, Singapore (thành lập năm 1905), Trường và Bệnh Viện Điều Dưỡng Bangkok (thành lập năm 1941) và Trường Cao Đẳng Mission, Muak Lek (thành lập 1988).

Nền giáo dục của đạo Cơ Đốc Phục Lâm ở Singapore bắt đầu vào năm 1905. Từ một trường nhỏ đã nhanh chóng trở thành một trường đào tạo (Trường Đào tạo Phía Đông) và năm 1915 đã thông qua tên Trường Đào tạo Singapore. Năm 1958,trường đạt được tiêu chuẩn trường Cao đẳng trong năm 1984, trường bắt đầu cung cấp các chương trình bằng cấp được công nhận của Mỹ thông qua sự liên kết với trường đại học Walla Wallathành phố Washington ở Mỹ. Đến giữa những năm 1990, nhà trường đã mở các ngành bao gồm Quản Trị Kinh Doanh, Hệ Thống Thông Tin Máy Tính, Quản Trị Văn Phòng, Tôn Giáo và Giảng Dạy Tiếng Anh.

Năm 1996, phát triển hơn nữa đã bị đình chỉ khi Chính phủ Singapore công bố ý định sử dụngtrường cho một dự án lớn phát triển giao thông vận tải đô thị. Tháng 7 năm 1998 tất cả các hoạt động đại học đã không còn ở Singapore và tài sản đã được bán hoặc chuyển sang cơ sở trường ở Muak Lek, Thái Lan.

Tổ chức giáo dục mới: Sự Hợp Nhất của Ba tổ chức

Cơ sở giáo dục quốc tế mới Muak Lek được xây dựng sau khi đã chắc chắn rằng trường Đại Học tại Singapore đóng cửa. Tổ chức mới kết hợp chất lượng của các chương trình quốc tế của Trường Đại Học Hiệp Hội Đông Nam Á, giữ lại và phát triển các chương trình học Thái đượcđiều hành bởiTrường Cao Đẳng Mission, Muak Lek, và trách nhiệm tiếp tục giảng dạy chương trình điều dưỡng ở Bangkok. Trong tháng 1 năm 1997, sự phát triển của các cơ sở mới và các chương trình học bắt đầu cần thiết hơn nhiều. Bằng cấp đầu tiên theo sau là chương trình quốc tế đã được chính phủ phê duyệt vào đầu năm 1999 và đầu năm 2001 nhà trường đã có thể cung cấp thêm 8 chuyên ngành quốc tế chính thức được phê duyệt bởi Bộ Nội vụ Đại học. Tháng 7 năm 2002, trường cuối cùng đã hoàn thành việc phát triển xây dựng cảnh quan và khuôn viên rộng.

Đó cũng là điều tự nhiên cho một cơ sở giáo dục để cố gắng trở thành một trường đại học sau thành công của mình trong việc thu hút sinh viên quốc tế. Thành công này đã được công nhận vào năm 2005 khi trường nhận giải thưởng “The Prime Minister’s Export Award”(giải thưởng về xuất khẩu của Chính phủ) và tiêu chuẩn là trường đại học đã đạt được trong năm 2009. 

Trường Cao Đẳng Mission: Trường Điều dưỡng

Những nỗ lực đầu tiên là thành lập một trường học Điều dưỡng ở Bangkok vào năm 1941 kết hợp với việc thành lập Phòng khám Mission Bangkok. Sự bùng nổ của chiến sự trong khu vực Đông Nam Á trong chiến tranh thế giới thứ II, tuy nhiên, đã dẫn đến cuộc di tản của nhân viên y tế nước ngoài sau một vài tháng và dự án đã bị đình chỉ.Trong năm 1947, Trường điều dưỡng đã được kết hợp với Bệnh Viện Điều Dưỡng Bangkok nằm trên đường Pitsanulok. Trường đã được phát triển và năm 1986, bằng cử nhân cho bốn năm đại học đã được cung cấp trong Khoa Điều Dưỡng. Tiêu chuẩn là trườngcao đẳng đã đạt được trong cùng một năm. Đến năm 2000, hơn 1000 y tá đã được tốt nghiệp.

Trường Cao Đẳng Mission: Trường ở Muak Lek

Năm 1988, một trường chi nhánh của trường Cao đẳng Mission ở Bangkok đã được mở tại Muak Lek để đào tạo giới trẻ Cơ Đốc Phục Lâm ở Thái, trường cũng kết hợp với trường đạo Cơ Đốc Phục Lâm Thái Lan, ngôi trường mà một vài nămqua đã cung cấp một chương trình đào tạo không được công nhận. Vào năm 1993, chương trình giảng dạy 4 năm về Quản Lý, Kế Toán Và Tiếng Anh đã được phê duyệt bởi Bộ Nội vụ Đại học. Trường tổ chức lễ tốt nghiệp đầu tiên vào năm 1994.

affiliations

  wallawalla griggslomalinda lasierra um acuca