( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0008228776{main}( ).../index.php:0
20.21161944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.21912027472JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.22312096144JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.22372133928require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.24732851168JController->execute( ).../k2.php:52
70.24732851888K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.27473555072JController->display( ).../item.php:60
90.29064103520K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.40594758360K2ModelItem->execPlugins( ).../view.html.php:51

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0008228776{main}( ).../index.php:0
20.21161944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.21912027472JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.22312096144JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.22372133928require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.24732851168JController->execute( ).../k2.php:52
70.24732851888K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.27473555072JController->display( ).../item.php:60
90.29064103520K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.47505877504K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.49106328856K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0008228776{main}( ).../index.php:0
20.21161944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.21912027472JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.22312096144JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.22372133928require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.24732851168JController->execute( ).../k2.php:52
70.24732851888K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.27473555072JController->display( ).../item.php:60
90.29064103520K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.47505877504K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.49696362120K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0008228776{main}( ).../index.php:0
20.21161944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.21912027472JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.22312096144JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.22372133928require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.24732851168JController->execute( ).../k2.php:52
70.24732851888K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.27473555072JController->display( ).../item.php:60
90.29064103520K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.47505877504K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.50196399016K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0008228776{main}( ).../index.php:0
20.21161944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.21912027472JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.22312096144JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.22372133928require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.24732851168JController->execute( ).../k2.php:52
70.24732851888K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.27473555072JController->display( ).../item.php:60
90.29064103520K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.47505877504K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.50706437960K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0008228776{main}( ).../index.php:0
20.21161944376JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.21912027472JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.22312096144JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.22372133928require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.24732851168JController->execute( ).../k2.php:52
70.24732851888K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.27473555072JController->display( ).../item.php:60
90.29064103520K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.47505877504K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.51216447200K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

Thông tin tài chính

Thông tin tài chính


Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động
dựa trên đức tin. Một phần thu nhập của trường được bắt nguồn từ quà tặng và tài trợ từ những người tin vào sứ mệnh và mục tiêu của trường. Trường cũng nhận được những đóng góp đáng kể và các khoản trợ cấp đối với hoạt động và phát triển từ Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm. Những nguồn kinh phí này cho phép trường đại học giữ cho mức học phí và chi phí ở ký túc xá vừa phải nhưng vẫn duy trì xuất sắc về cơ sở vật chất, học tập và giảng dạy.

Kế Hoạch Trước Khi Đến Trường


Khi có kế hoạch đến học tại trường Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương, bạn cần xem xét cẩn thận về chi phí giáo dục. Cả phụ huynh và sinh viên nên xem chi phí như một khoản đầu tư thay vì chỉ là một khoản chi phí thông thường.


Sinh viên, phụ huynh và người giám hộ được khuyến khích nên cẩn thận lên kế hoạch nguồn lực tài chính của họ trước để trang trải các chi phí của các chương trình học của sinh viên tại Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương. Trường yêu cầu tài khoản sinh viên được giữ hiện hành ở mỗi học kỳ để kế hoạch học tập được tiến hành. Sinh viên (cùng với cha mẹ, người giám hộ, hoặc nhà tài trợ) có trách nhiệm không để tài khoản bị nợ và làm gián đoạn quá trình học tập.


Sinh viên nên làm việc chặt chẽ với cán bộ Tài chính cho sinh viên để hoàn thành việc sắp xếp tài chính trước khi đăng ký học ở mỗi học kỳ và xác định các thỏa thuận về thanh toán. Sinh viên có thể thảo luận về hình thức hỗ trợ tài chính có thể áp dụng hoặc việc có đủ điều kiện để nhận hỗ trợ vào thời điểm này.

 

Học phí và lệ phí 2010-2011
1. Danh sách các Phương án tài chính A & B


Xin vui lòng e-mail để This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để biết thêm thông tin.


Phương án A
Phương án B

2. Phương ánA và B cho chương trình ESL
Chương trình ESL – Phương án A
Chương trình ESL – Phương án B

3. Doanh nghiệp vừa tại Thái Lan

Dịch vụ Đặc biệt   

Một số dịch vụ học tập có thể cần thiết hoặc không đối với sinh viên và do đó thu phí cá nhân như một dịch vụ được yêu cầu ..

Dịch vụ yêu cầu

Baht

Bảng điểm học tập để tốt nghiệp

100-500

Đơn xin đăng ký thêm hoặc rút khỏi một lớp (một khóa học)

50

Chuyển đổi ngành học (một lần thay đổi)

300

Chuyển đổi  Khoa (một lần thay đổi)

500

Tốt nghiệp (cho một lần tốt nghiệp)

2,500

Đăng ký trễ (một ngày)

100

Kỳ thi đặc biệt (một kỳ thi)

500

Chuyển tín chỉ (một khóa học)

500

Khóa học dạy riêng (gấp 3 lần học phí thông thường)

 

 

Chi phí ăn uống và ở ký túc xá


Lệ phí được liệt kê ở trên cho phòng
ký túc xá và dịch vụ ăn uống được tính toán và trả trước trên cơ sở phí tối thiểu hàng tháng. Nếu sinh viên lựa chọn các dịch vụ bổ sung hoặc nếu sử dụng vượt quá các mức tối thiểu hàng tháng, phí bổ sung có thể áp dụng như sau:


- Tiền điện được đo bởi đồng hồ điện ở phòng cá nhân của sinh viên. Sử dụng vượt quá 100 baht mỗi tháng thì chi phí phát sinh sẽ được tính cho những người ở trong phòng.

- Điều hoà nhiệt độ cho phòng ở ký túc xá có thể được yêu cầu với một khoản phí là 5.000 baht cho mỗi học kỳ. Việc sử dụng máy điều hòa nhiệt độ sẽ làm vượt quá mức tối thiểu điện và kết quả là các sinh viên sẽ bị tính tiền mà được đề cập trong mục phía trên.

- Phí nhà ở của sinh viên có gia đình thì không bao gồm tiền điện nước. Các sinh viên nên có kế hoạch tính các khoản phí về sử dụng điện và nước.


Hoàn Lại Tiền đặt cọc


Một số tiền đặt cọc nhất định được yêu cầu cho mục đích đảm bảo. Những khoản tiền đặt cọc này được hoàn lại 6 ngày làm việc sau thời gian sinh viên rút hồ sơ khỏi trường Đại học và hoàn tất mẫu đơn thanh toán tài chính nếu không có thiệt hại hoặc tổn thất nào cần phải được giải quyết.

 

Tiền đặt cọc bảo đảm bắt buộc

Baht

Cộng đồng – Sinh viên ở bên ngoài trường

2,000

Ký túc xá/Căn hộ

2,000

Tiền đặt cọc cho phương tiện đi lại (trong SAUM)

10,000

Tiền đặt cọc cho phương tiện đi lại (bên ngoài SAUM)

20,000 đến 40,000


* Dựa trên khoảng cách từ Thái Lan
đến các quốc gia

Thoả thuận tài chính và Điều khoản thanh toán


Sinh viên được yêu cầu
thanh toán mọi chi phí tại Văn phòng Tài chính trước khi hoặc trong quá trình đăng ký. Nếu không thanh toán các chi phí, sinh viên không được phép tham dự lớp học.


Thanh toán có thể được thực hiện bằng hối phiếu, séc, phiếu chuyển tiền, thẻ tín dụng, chuyển khoản, chuyển khoản liên ngân hàng và bằng tiền mặt Thái Baht hoặc đô la Mỹ. Thanh toán tiền mặt chỉ được thực hiện tại quầy Thu Ngân.


Một số lựa chọn thanh toán có sẵn để đáp ứng nhu cầu tài chính của sinh viên như sau:


1. Thanh toán đầy đủ tiền cho cả năm học vào tài khoản trong khi đăng ký học kỳ đầu tiên (không bao gồm chương trình tháng 6 đến tháng 7). Nếu thanh toán như vậy, trường sẽ giảm 5% tiền học.Giảm giá 5% này sẽ được tính trên tổng học phí cho cả năm học  sau khi trừ học bổng, hoặc trợ cấp.

 

 2. Thanh toán tiền cho một học kỳ vào tài khoản đầy đủ khi đăng ký học.

3. Một kế hoạch thanh toán đã được phê duyệt bởi cán bộ phụ trách Tài chính Sinh Viên. Kế hoạch thanh toán này không được kéo dài đến cuối cùng của học kỳ hoặc ngày dự kiến tốt nghiệp của sinh viên. Một phí dịch vụ hàng tháng được xem xét khi một sinh viên yêu cầu  cómột kế hoạch thanh toán.


Thanh toán có thể được thực hiện bằng hối phiếu, séc, phiếu chuyển tiền, thẻ tín dụng, chuyển khoản, chuyển khoản liên ngân hàng và bằng tiền mặt Thái Baht hoặc đô la Mỹ. Sinh viên được khuyên rằng thanh toán tiền mặt được thực hiện cục bộ tại Văn Phòng Tài Chính.

Bảo lãnh tài chính (thanh toán)

 

Các ứng viên và cha mẹ hoặc người giám hộ của họ cũng như trường đại học cần phải cẩn thận kế hoạch nguồn lực tài chính để trang trải các chi phí học tập tại Đại học Quốc tế ở Châu Á-Thái Bình Dương.


Việc trúng tuyển và phát hành lá thư chấp nhận chỉ có thể được thực hiện sau khi trường Đại học đã nhận được bằng chứng cho thấy khả năng của sinh viên đáp ứng đầy đủ các cam kết tài chính để tham gia học các khóa học.


Bằng chứng có thể được yêu cầu như sau:
- Nộp một bức thư đã ký kết tài trợ quy định cụ thể số tiền tài trợ và bao gồm bằng chứng cụ thể về khả năng của nhà tài trợ để tôn trọng các cam kết.


- Một bản trình bày khả năng tài chính từ ngân hàng của ứng viên hoặc của cha mẹ, hoặc nhà tài trợ với hồ sơ chứng minh được cung cấp trực tiếp bởi ngân hàng mà có số tiền gửi là một số có 5 chữ số (tiền đô la Mỹ hoặc tiền có giá trị tương đương) được đứng tên bởi ứng viên hoặc cha mẹ ứng viên hoặc ngân hang tài trợ với các hồ sơ chứng minh được cung cấp trực tiếp của ngân hàng.


-Bằng chứng về tiền gửi ngân hàng đứng tên cha mẹ hoặc người đỡ đầu được gửi ở ngân hang một khoảng thời gian hơn sáu tháng.


- Một tuyên bố thu nhập hàng năm của phụ huynh được cung cấp bởi người sử dụng lao động của cha mẹ.

Thanh Toán Tài Chính


Thanh toán tài chính được yêu cầu từ Văn phòng Tài chính của sinh viên về những điều sau đây:

1. Đăng ký vào đầu mỗi học kỳ và kỳ hè.
2. Trước khi sinh viên rút hồ sơ khỏi trường Đại học.
3. Trước khi một bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm được ban hành

.
Trước khi sinh viên rời khỏi Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương,
sự thanh toán phải được thực hiện ở cả phòng Đăng ký và phòng Tài chính. Các biểu mẫu đặc biệt cho mục đích này có sẵn từ Văn phòng Đăng ký.

Các tài khoản bị nợ

 
1. Nếu một sinh viên tiếp tục nợ trường Đại học bất kỳ khoản nợ nào từ một học kỳ trước đó, anh/cô ấy sẽ không được phép đăng ký cho đến khi các khoản nợ được thanh toán đầy đủ hoặc có sự sắp xếp thỏa đáng cho việc trả nợ được thực hiện và Văn phòng Tài chính Sinh viên đã chính thức nhận được thanh toán tài chính.


2. Khoảng hai tuần trước kỳ thi cuối mỗi học kỳ, sinh viên có tài khoản trong  tình trạng nợ phải đến gặp các Cán bộ Tài chính Sinh viên, Hiệu Phó Quản lý Tài Chính và giải quyết tất cả các khoản nợ chưa thanh toán với trường Đại học.


3. Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ giữ tất cả các bảng điểm, bằng cấp, điểm thi, thư hoàn thành, thư về tình trạng và các hồ sơ chính thức khác cho đến khi các nghĩa vụ tài chính của sinh viên trường Đại học được đáp ứng.


4. Sinh viên Tốt nghiệp phải thanh toán tài khoản của họ một tuần trước khi tốt nghiệp để có đủ điều kiện để tham dự lễ tốt nghiệp.


5. Phí dịch vụ hàng tháng phải được tính cho các tài khoản bị nợ.

 

 

 

 

Hỗ trợ tài chính


Các hình thức hỗ trợ tài chính sau đây cho sinh viên mà đáp ứng đủ tiêu chuẩn cần thiết:


1. Học bổng của Giáo Hội Đông Nam Á. Sinh viên từ các gia đình Cơ Đốc Phục Lâm sống ở các quốc gia trong khu vực của Giáo Hội Đông Nam Á (các nước Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) đủ điều kiện cho một suất học bổng được cung cấp bởi Giáo Hội Đông Nam Á của Cơ Đốc Phục Lâm. Học bổng này đáp ứng khoảng 25% của chi phí. Chỉ có sinh viên toàn thời gian có đủ điều kiện cho học bổng này. Điều kiện đặc biệt khác phải được đáp ứng bởi các sinh viên để duy trì học bổng liên tục. Chi tiết và các biểu mẫu xin học bổng có sẵn từ Văn phòng của Hội Thánh ở địa phương của bạn.


2. Các khoản cho vay hỗ trợ giáo dục của Thái Lan Chính phủ có thể có sẵn cho các công dân Thái Lan, những người đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Chi tiết và các hình thức ứng dụng có sẵn từ Văn phòng Tài chính sinh viên.


3. Học bổng cho các gia đình hỗ trợ 2 học bổng hoặc cho gia đình hỗ trợ hai hoặc nhiều sinh viên tại Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương. Đối với sinh viên đến từ cùng một gia đình và học tại trường Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương, một học bổng gia đình được cho phép chỉ áp dụng cho tiền học phí. Đối với một gia đình với hai sinh viên học tại trường Đại học ở cùng một thời điểm, giảm giá 5% học phí cho sinh viên thứ hai. Đối với một gia đình có ba hoặc nhiều sinh viên hơn học cùng một lúc, một suất học bổng 10% học phí cho sinh viên thứ ba và tiếp theo. Trong chương trình này, gia đình được định nghĩa là cha mẹ ruột, và trong một số trường hợp, con nuôi.


4. Học bổng. Một số lượng giới hạn học bổng dựa trên công đức có thể có mỗi năm tùy thuộc vào việc nhận tài trợ từ các nhà tài trợ.


Học bổng của Hiệu trưởng cho sinh viên học xuất sắc

Chương trình học - làm việc tại trường


Song song với triết lý về giáo dục của đạo Cơ Đốc Phục Lâm, Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương cung cấp cơ hội việc làm để phát triển các kỹ năng của sinh viên và để họ có thể trang trải cho việc học của họ. Kinh nghiệm làm việc là một phần có giá trị và không tách rời của việc học. Tuy nhiên, cơ hội việc làm, được giới hạn và ở cấp ưu tiên, nhiệm vụ công việc sẽ được trao cho các sinh viên cần làm việc như là một phần của phương án tài chính của họ. Số lượng công việc được giao phụ thuộc vào nhu cầu tài chính của sinh viên cũng như khối lượng học và thành tích học tập. Nói chung, sinh viên năm nhất và sinh viên năm thứ hai làm việc về vườn tược, căn tin, hoạt động trồng cây trong nhà trường.

Hoàn lại tiền

Sinh viên rút ra từ một hoặc nhiều khóa học trong học kỳ có thể hội đủ điều kiện cho hoàn lại tiền theo chính sách sau đây.


1. 100% học phí và lệ phí thường xuyên/phòng thí nghiệm được hoàn lại nếu rút ra khỏi một hoặc nhiều khóa học trong vòng hai tuần đầu học kỳ. 75% học phí và lệ phí thường xuyên/ phòng thí nghiệm được hoàn lại nếu rút ra khỏi tất cả các khóa học trong vòng hai tuần đầu một học kỳ.


2. 50% học phí và lệ phí thường xuyên/phòng thí nghiệm sẽ được hoàn trả nếu việc rút ra khỏi khóa học thực hiện trong vòng bốn tuần đầu học kỳ.


3. Chi phí ở ký túc xá và tiền ăn mà chưa sử dụng có thể được hoàn trả theo tỉ lệ, tính tròn tháng.


4. Không hoàn lại tiền học phí, lệ phí cho việc rút ra khỏi khóa học hơn  bốn tuần sau khi bắt đầu một học kỳ hoặc việc rút ra khỏi khóa học là kết quả của sự kỷ luật.


5.  Một đơn yêu cầu đã ký hoặc thư từ các sinh viên và cha mẹ/người giám hộ là cần thiết để bắt đầu quy trình cho bất kỳ trường hợp hoàn lại tiền. Yêu cầu phải được nộp cho cán bộ Tài chính Sinh Viên

.
Các thông tin khác
Xin vui lòng gửi tin nhắn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

affiliations

  wallawalla griggslomalinda lasierra um acuca