( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0012228648{main}( ).../index.php:0
20.24601944096JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.25242027144JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.25562095856JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.25612133640require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.27772850976JController->execute( ).../k2.php:52
70.27772851696K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.29143555000JController->display( ).../item.php:60
90.30254103544K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.34814664088K2ModelItem->execPlugins( ).../view.html.php:51

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0012228648{main}( ).../index.php:0
20.24601944096JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.25242027144JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.25562095856JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.25612133640require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.27772850976JController->execute( ).../k2.php:52
70.27772851696K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.29143555000JController->display( ).../item.php:60
90.30254103544K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.38665715840K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.42186195496K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0012228648{main}( ).../index.php:0
20.24601944096JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.25242027144JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.25562095856JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.25612133640require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.27772850976JController->execute( ).../k2.php:52
70.27772851696K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.29143555000JController->display( ).../item.php:60
90.30254103544K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.38665715840K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.43466228768K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0012228648{main}( ).../index.php:0
20.24601944096JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.25242027144JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.25562095856JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.25612133640require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.27772850976JController->execute( ).../k2.php:52
70.27772851696K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.29143555000JController->display( ).../item.php:60
90.30254103544K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.38665715840K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.44706265672K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0012228648{main}( ).../index.php:0
20.24601944096JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.25242027144JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.25562095856JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.25612133640require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.27772850976JController->execute( ).../k2.php:52
70.27772851696K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.29143555000JController->display( ).../item.php:60
90.30254103544K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.38665715840K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.46866304568K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0012228648{main}( ).../index.php:0
20.24601944096JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.25242027144JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.25562095856JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.25612133640require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.27772850976JController->execute( ).../k2.php:52
70.27772851696K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.29143555000JController->display( ).../item.php:60
90.30254103544K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.38665715840K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.49086313792K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

Liên hệ

 

Asia-Pacific International University, Thailand

Thủ tục đăng ký:   Mrs. Veraliza Kirilov - International Admissions (tiếng Anh)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ sở Địa chỉ
Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương
Muak Lek – Cơ sở chính 195  Moo 3, thị trấn Muak Lek, huyện Muak Lek, tỉnh Saraburi 18180, Thái Lan.

PO Box 4, Muak Lek, tỉnh Saraburi 18180, Thái Lan
Điện thoại: +66-36-720777
Fax: +66-36-720777

 

Số điện thoại quan trọng


Hiệu trưởng 66-36-720662
Hiệu Phó về Học Tập 66-36-720770
Hiệu Phò về Tài Chính 66-36-720878
Hiệu Phó về Quản Lý Sinh Viên 66-36-720776
Giám đốc Tiếp thị & Phát triển 66-36-720690
Giám đốc nhân sự 66-36-720754
Văn phòng Tuyển sinh & Hồ sơ 66-36-720758
Khoa Nghệ thuật và Nhân văn 66-36-720074
Khoa Quản trị Kinh doanh 66-36-720765
Khoa Giáo dục Tâm lý học 66-36-720777 ext 1107
Khoa Nghiên cứu tôn giáo 66-36-720777 ext 1505
Khoa Khoa học 66-36-720773
Khoa Điều dưỡng 66-2-280-8243
Thư viện 66-36-720771
Căn Tin 66-36-720684
Nhà điều hành 66-36-720777
Liên hệ E-Mail
Ban E-mail
Tài chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cuộc sống sinh viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

affiliations

  wallawalla griggslomalinda lasierra um acuca