( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006228920{main}( ).../index.php:0
20.16761948536JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.17331992416JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.17822061080JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.17842078400require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.19182203760JController->execute( ).../k2.php:52
70.19192204408K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.19522263136JController->display( ).../item.php:60
90.19762292400K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.24342487192K2ModelItem->execPlugins( ).../view.html.php:51

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006228920{main}( ).../index.php:0
20.16761948536JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.17331992416JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.17822061080JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.17842078400require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.19182203760JController->execute( ).../k2.php:52
70.19192204408K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.19522263136JController->display( ).../item.php:60
90.19762292400K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.27422736056K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.32133018504K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006228920{main}( ).../index.php:0
20.16761948536JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.17331992416JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.17822061080JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.17842078400require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.19182203760JController->execute( ).../k2.php:52
70.19192204408K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.19522263136JController->display( ).../item.php:60
90.19762292400K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.27422736056K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.33453053440K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006228920{main}( ).../index.php:0
20.16761948536JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.17331992416JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.17822061080JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.17842078400require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.19182203760JController->execute( ).../k2.php:52
70.19192204408K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.19522263136JController->display( ).../item.php:60
90.19762292400K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.27422736056K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.34663074040K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006228920{main}( ).../index.php:0
20.16761948536JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.17331992416JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.17822061080JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.17842078400require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.19182203760JController->execute( ).../k2.php:52
70.19192204408K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.19522263136JController->display( ).../item.php:60
90.19762292400K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.27422736056K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.36173097608K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006228920{main}( ).../index.php:0
20.16761948536JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.17331992416JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.17822061080JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.17842078400require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.19182203760JController->execute( ).../k2.php:52
70.19192204408K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.19522263136JController->display( ).../item.php:60
90.19762292400K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.27422736056K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.37373152784K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

Công nhận

Tất cả các chương trình học được cung cấp tại Đại học Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các khóa học trong các chương trình này được phê duyệt và công nhận bởi Bộ Giáo dục của Chính phủ Thái Lan. Các khóa học do đó cũng được phê duyệt và công nhận bởi Ủy ban Dịch vụ dân sự của Chính phủ Thái Lan. Điều này có nghĩa rằng sinh viên tốt nghiệp được chấp thuận làm việc bởi Chính phủ Thái Lan.

Chương trình Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương cũng được công nhận quốc tế bởi Hiệp hội Cơ Đốc Phục Lâm của trường học, Cao đẳng và trường Đại học có trụ sở tại Maryland, Hoa Kỳ và bởi Ủy ban Giáo dục tại Giáo Hội châu Á-Thái Bình Dương phía Nam thuộc Tổng Hội Cơ Đốc Phục Lâm ở Philippines. Trường là một trong hơn 100 trường đại học và cao đẳng trong mạng lưới quốc tế của trường cao đẳng Cơ Đốc Phục Lâm hoạt động trên toàn thế giới.

 

 

affiliations

  wallawalla griggslomalinda lasierra um acuca