( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0016228696{main}( ).../index.php:0
20.21781947776JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.22221992136JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.22852060792JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.22862078112require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.23922204528JController->execute( ).../k2.php:52
70.23922205176K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.24192264048JController->display( ).../item.php:60
90.24382293400K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.28342433824K2ModelItem->execPlugins( ).../view.html.php:51

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0016228696{main}( ).../index.php:0
20.21781947776JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.22221992136JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.22852060792JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.22862078112require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.23922204528JController->execute( ).../k2.php:52
70.23922205176K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.24192264048JController->display( ).../item.php:60
90.24382293400K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.31712659552K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.37762788704K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

Học tập

Đại học châu Á -Thái Bình Dương Quốc tế cung cấp các chương trình nghiên cứu bao gồm các lĩnh vực sau đại học , sau đại học, dự bị đại học và ngôn ngữ giảng dạy : tiếng Anh và tiếng Thái .

Chương trình sau đại học (Master and Post Graduate Degree Programs)
Thạc sĩ giáo dục với một chuyên ngành
1) Giảng dạy tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác (TESOL)
2) Phát triển chương trình giảng dạy
3) Giáo dục dạy ( giảng dạy )
 
Cử nhân (Bachelor Degree)
1. Khoa Nghệ thuật và Nhân văn
Lĩnh vực nghiên cứu :
a.  Giảng dạy tiếng Anh: TESOL
b . Tiếng Anh giao tiếp
c . Tiếng Anh cho doanh nghiệp và Du lịch

2 . Khoa Quản trị Kinh doanh
Lĩnh vực nghiên cứu :
a.  Kế toán
b . Quản trị Kinh Doanh
c . Hệ thống thông tin máy tính
d . Kế toán và Tài chính
e . Quản lý và tiếp thị
 
3 . Khoa Giáo dục
Lĩnh vực nghiên cứu : Giáo dục và Tâm lý học
 
4 . Khoa Tôn Giáo
Lĩnh vực nghiên cứu :
a. Thần học ứng dụng
b . Giáo dục tôn giáo
 
5 . Khoa Khoa học
Lĩnh vực nghiên cứu :
a.  Sinh học
b . Vệ sinh
c . Khoa học môi trường
 
Cử nhân (chương trình Thái):
1. Khoa Quản trị Kinh doanh
Lĩnh vực nghiên cứu :
a.  Kế toán
b . Quản trị kinh doanh
 
2 . Khoa Nghệ thuật và Nhân văn
Lĩnh vực nghiên cứu : Tiếng Anh
 
3 . Khoa Điều dưỡng (S1)
Lĩnh vực nghiên cứu: Điều dưỡng
 
Dự bị đại học Chương trình (ESL)
Chương trình dự bị đại học nhằm chuẩn bị và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của các sinh viên trong môi trường học tập để học sinh có thể hoạt động hoàn toàn ở cấp đại học mà tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy . Mức độ có sẵn trong chương trình Tiếng Anh như sau: cơ bản 1 , cơ bản 2 , Trung cấp I, Trung cấp 2 , và nâng cao .

Related items

affiliations

  wallawalla griggslomalinda lasierra um acuca