มหาวิทยาลัยหยุดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560 จะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2560

 • 1

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ

 

 

  พัฒนาคนให้มีความสมดุลในทุกมิติของชีวิต ให้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อจะได้สามารถนำความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีมาใช้อย่างมีปัญญา และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อการรับใช้สังคม

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม